فرماندار اردبیل علت اصلی شلوغی نانوایی ها را عدم افزایش نرخ نان از سال ۹۹ در اردبیل قلمداد کرد و گفت: این امر باعث قاچاق نان به استان های همجوار نیز شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، سید محمد اعتماد اعجازی اظهار کرد: برخی از نانوایی‌ها با انتقال و دپو ۲۲ تن نان به شهرهای شمال کشور، در حال فروش نان به قیمت بیشتر هستند که نیازمند کنترل قیمت و مدیریت توزیع و پخت نان هستیم که با راه‌اندازی سامانه پخت و فروش نان در نانوایی‌ها مدیریت فروش و پخت نان در نانوایی‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: قیمت نان از سال ۹۹ در اردبیل تغییر نکرده و با توجه به درآمد کم استان اردبیل و توجه به معیشت مردم افزایش قیمت نان در اردبیل انجام‌نشده است.

فرماندار اردبیل تشریح کرد: همین موضوع باعث شلوغی نانوایی‌ها است و این موضوع با راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت توزیع و پخت نان در ۱۲۸۶ نانوایی سطح شهر اردبیل مدیریت و کنترل خواهد شد.

وی بیان کرد: ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش اردبیل یکی از ۶ مسئله مهم مدیریت شهری در فرمانداری است و برنامه‌هایی در مورد کنترل و ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش سطح شهر اردبیل داریم که با همکاری و اجرای دستگاه‌های متولی وانت‌بارهای میوه‌فروش سطح شهر اردبیل ساماندهی می‌شود.