ابراهیم علیپور رسما وارد شورای شهر اردبیل شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، امروز در شصت وهفتمین جلسه رسمی شورای شهر، با حضور اعضای شورای شهر و خبرنگاران و  اصحاب رسانه، دکتر ابراهیم علیپور بعنوان عضو شورای شهر اردبیل معارفه شد.