عضو شورای شهر اردبیل گفت: همه اعضای شورا تاکید دارند که صدور پروانه الکترونیکی در یکی از مناطق به عنوان پایلوت در برنامه و اولویت قرار گیرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سلامت صفری با بیان اینکه در حوزه خدمات مدیریتی از جمله برنامه‌های مهم و اولویت دار، توسعه خدمات الکترونیکی یا همان شهرداری الکترونیک است؛تصریح کرد: همه اعضای شورا تاکید دارند که صدور پروانه الکترونیکی در یکی از مناطق به عنوان پایلوت در برنامه و اولویت قرار گیرد. امیدواریم روزی شاهد این باشیم که دریافت پروانه ساختمانی و انجام کارها و امورات را شهروندان بصورت غیرحضوری از منزل خود انجام دهند که خوشبختانه زیرساخت های این امر فراهم شده است.

وی گفت: جهت راه اندازی سامانه جامع شهرسازی و درامد، هوشمند سازی ترافیک و چراغ های راهنمایی و روشنایی معابر، پارکینگ های عمومی، راه اندازی نرم افزارهای کنترل پروژه و مدیریت بازار، خرید ها ، اعتبارات، مستغلات ،حفاری، آبیاری هوشمند، مدیریت یکپارچه نامگذاری معابر، حمل و نقل و بار، شناسنامه الکترونیکی درختان،طرح ایجاد تاسیسات درآمدزا از این محل ۳۶ میلیارد اعتبار گذاشته ایم.

  • منبع خبر : روابط عمومی شورا