عضو شورای شهر اردبیل بر ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهر از سکونتگاه‌های غیررسمی تاکید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، ابراهیم علیپور رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل در خصوص تصویب مجوز برای لایحه اعطای تخفیف ۵۰ درصدی به عوارض پروانه ساختمانی بافتهای فرسوده گفت: توسعه متوازن شهری بایستی عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تلاش اعضای شورای شهر در راستای رسیدن شهر اردبیل به نقطه صفر توسعه است؛افزود: بافت فرسوده بایستی جدا از سکونتگاههای غیررسمی باشد.

علیپور ادامه داد: طرح و نقشه ی احیای بافت فرسوده و کاهش سکونت گاههای غیررسمی در قالب طرح تفصیلی شهر مطرح شده که بیش از ۸۰ درصد بافتهای فرسوده را شامل خواهد شد.