معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده های اجرای احکام ماده صد شهرداری تاکید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، خدادادی معاون رئیس کل دادگستری استان در این بازدید با اشاره به اینکه پرونده های اجرای احکام ماحصل تلاش خیلی از مجموعه ها و افرادی است که برای مقابله با تخلفات ساختمانی تلاش می کنند تصریح کرد: انباشت و تراکم پرونده ها در اجرای احکام موجب ایجاد فساد و نارضایتی می شود و بایستی در سریعترین زمان ممکن این پرونده ها تعیین تکلیف شوند.

وی با ارایه راهکار ها و دستورات لازم قضایی نسبت به تعیین تکلیف پرونده های مسن انباشت شده در اجرای احکام گفت: پی گیری مداوم و مستمر با اشخاص ذینفع پرونده ها تا حصول نتیجه و مختومه شدن آن باید مورد اهتمام باشد و تذکرات لازم در خصوص تبعات عدم توجه به اخطار های صادره از سوی شهرداری به این افراد داده شود.

وی با اشاره به حمایت های دستگاه قضایی استان از اقدامات قانونی شهرداری اردبیل در اجرای احکام پرونده های ماده 100 به شهروندان توصیه نمود تا سریعا نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام کنند که در غیر اینصورت حکم تخریت سازه را به دنبال خواهد داشت.

معاون رئیس کل دادگستری استان پالایش و بازیبنی پرونده ها را از جمله موارد بسیار مهم در امر جلوگیری از انباشت پرونده ها در اجرای احکام دکر کرده و بر لزوم پالایش دورهای در بازه زمانی سه ماه آن تأکید نمود.

صفری شهردار اردبیل نیز در این دیدارضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضایی از اقدامات قانونی شهرداری اردبیل درموضوعات و موارد مختلف حقوقی گفت: اینگونه اقدامات قانونی دستگاه قضایی از شهرداری اردبیل موجب دلگرمی و پشتوانه بسیار محکم برای ارایه خدمات مطلوب شهری به شهروندان است و امید است این روند که برای کسب رضایتمندی عمومی مردم است بیش از پیش استمرار داشته باشد.