رییس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر اردبیل خواستار تدوین طرح جامع ساماندهی مبلمان شهری شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، ابراهیم علیپور رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شوری شهر اردبیل گفت:  باتوجه به اینکه همواره اردبیل مقصد گردشگری است لازم است جهت ساماندهی مبلمان شهری، طرح جامع و راهبردی آن تدوین شده و در قالب لایحه به شورای شهر ارسال شود.

وی با بیان اینکه کاملا مشهود است که شهر اردبیل در حوزه عمرانی پیشرفت چشمگیری داشته است؛افزود: لازم است اجرای دیگر پروژه های عمرانی نیز در دستور کار قرار گیرد.

عضو شورای شهر اردبیل در خصوص لایحه صدور مجوز برای نصب پلاک های هوشمند با قابلیت روشنایی در معابر گفت: نگاه به این طرح باید نگاه فناورانه و دانش بنیانی باشد و اجرای این طرح باید از محلاتی آغاز شود که فاقد پلاک هستند.