دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم بازنگری قوانین حوزه حفاظت محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سید عبدالله طباطبایی اظهار کرد: تعدادی از این قوانین در زمان تصویب، کارآمد بوده اند اما با گذشت زمان و در حال حاضر کارآمدی و تاثیرگذاری خود را از دست داده اند و نیاز به بازبینی دارند.

طباطبایی یکی از معضلات اصلی در این حوزه را صدور بی رویه مجوز حمل سلاح شکاری عنوان کرد و افزود: وجود این تعداد سلاح شکاری از سویی باعث نابودی گونه های جانوری شده و از سوی دیگر باعث افزایش درگیری میان محیط بانان و شکارچیان می شود و به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید در خصوص چنین مسائلی احساس می شود.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست بصورت وبینار و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفظت محیط زیست کشور، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان ها و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها برگزار شد.