صدور ۱۱۹ هزار برگ بارنامه در شهرستان اردبیل
صدور ۱۱۹ هزار برگ بارنامه در شهرستان اردبیل
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل گفت: در 10 ماهه گذشته 119 هزار برگ بارنامه در شهرستان اردبیل صادر شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، رضا خیاوی در بازدید از شرکت های حمل ونقل این شهرستان با بیان اینکه در مدت یاد شده ۱ میلیون و ۷۲۶ هزار تن کالا از شهرستان اردبیل به مقاصد مختلف جابجا شده افزود:۳۴ شرکت حمل ونقل کالا در این شهرستان در حال خدمات رسانی به مردم،رانندگان و صاحبان کالا هستند.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه گذشته حدود ۷۴۰ هزار نفر مسافرنیز از این شهرستان توسط ۲۱ شرکت مسافربری جابجا شده اند تصریح کرد:این تعداد جابجایی مسافر در قالب ۱۲۵ هزار سفر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل حفاظت و صیانت از حریم راهها را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و تصریح کرد:با حضور ۴۲۰ مورد گشت حریم راهداری در محورها تاکنون در جهت جلوگیری از تجاوز به حریم ۴۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و متوقف شده، ۲۵ مورد قلع وقمع وتخریب ساخت وساز غیر مجازبا اخذ دستورات قضایی انجام، ۱۵۵ مورد توقف کارواخطار به متخلفان در حوزه ساخت وساز غیرمجاز ودرختکاری ابلاغ شده است.

خیاوی اظهار کرد:در این مدت از ۲۸ مورد حفاری غیرمجاز جلوگیری شده وهمچنین بیش از ۱۰۰ مورد تابلو های تبلیغاتی غیرمجاز شناسایی ،قلع و قمع و از سطح جاده ها جمع آوری شده است.

وی ازرفع افتادگی ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از شانه راه توسط راهداران در ۱۰ ماهه گذشته خبرداد و خاطر نشان شد:در مدت یاد شده راهداران ۱۹ عدد از رمپ های ورودی و خروجی را ایمن سازی کرده اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل رنگ آمیزی ۱۰۰ عدداز پایه تابلو و علائم ، تهیه و نصب ۲ عدد چراغ های چشمک زن ، ایجاد روشنایی نقطه ای در ۱ محل، شستشوی ۴۷ هزار و۶۰۰ عددازعلائم به صورت مستمر و تعمیر هزار و۱۰۰ شاخه ازگاردریل های آسیب دیده را از دیگر اقدامات مهم راهداران در ۱۰ ماهه گذشته برشمرد.

خیاوی افزود:در مدت یاد شده راهداران ۵۹ عدد از راههای دسترسی غیر مجاز را انسداد کرده اند.