رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل گفت: در 10 ماهه گذشته 119 هزار برگ بارنامه در شهرستان اردبیل صادر شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، رضا خیاوی در بازدید از شرکت های حمل ونقل این شهرستان با بیان اینکه در مدت یاد شده 1 میلیون و 726 هزار تن کالا از شهرستان اردبیل به مقاصد مختلف جابجا شده افزود:34 شرکت حمل ونقل کالا در این شهرستان در حال خدمات رسانی به مردم،رانندگان و صاحبان کالا هستند.

وی با اشاره به اینکه در 10 ماهه گذشته حدود 740 هزار نفر مسافرنیز از این شهرستان توسط 21 شرکت مسافربری جابجا شده اند تصریح کرد:این تعداد جابجایی مسافر در قالب 125 هزار سفر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل حفاظت و صیانت از حریم راهها را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و تصریح کرد:با حضور 420 مورد گشت حریم راهداری در محورها تاکنون در جهت جلوگیری از تجاوز به حریم 45 مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و متوقف شده، 25 مورد قلع وقمع وتخریب ساخت وساز غیر مجازبا اخذ دستورات قضایی انجام، 155 مورد توقف کارواخطار به متخلفان در حوزه ساخت وساز غیرمجاز ودرختکاری ابلاغ شده است.

خیاوی اظهار کرد:در این مدت از 28 مورد حفاری غیرمجاز جلوگیری شده وهمچنین بیش از 100 مورد تابلو های تبلیغاتی غیرمجاز شناسایی ،قلع و قمع و از سطح جاده ها جمع آوری شده است.

وی ازرفع افتادگی 2 هزار و 700 کیلومتر از شانه راه توسط راهداران در 10 ماهه گذشته خبرداد و خاطر نشان شد:در مدت یاد شده راهداران 19 عدد از رمپ های ورودی و خروجی را ایمن سازی کرده اند.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل رنگ آمیزی 100 عدداز پایه تابلو و علائم ، تهیه و نصب 2 عدد چراغ های چشمک زن ، ایجاد روشنایی نقطه ای در 1 محل، شستشوی 47 هزار و600 عددازعلائم به صورت مستمر و تعمیر هزار و100 شاخه ازگاردریل های آسیب دیده را از دیگر اقدامات مهم راهداران در 10 ماهه گذشته برشمرد.

خیاوی افزود:در مدت یاد شده راهداران 59 عدد از راههای دسترسی غیر مجاز را انسداد کرده اند.