سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: ایجاد شهرک‌های غیردولتی زمینه‌ساز توسعه صنعت و اشتغال استان است که خوشبختانه از نظر احداث شهرک‌های غیردولتی، در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم.

به گزارش انعکاس اردبیل، روح اله برادران حیدری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ایجاد شهرک‌های غیردولتی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، صدور مجوز پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک‌های غیردولتی برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی است، تصریح کرد: در حال حاضر برای 10 شهرک خصوصی و غیردولتی، مجوز پروانه تاسیس صادر شده است که از این بین، دو شهرک صنعتی موفق به اخذ پروانه بهره برداری از این شرکت شده‌اند.

برادران حیدری با بیان اینکه استان اردبیل جزو استان‌های پیشرو در احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی است، گفت: علاوه بر 10 شهرک غیردولتی مصوب شده، شاهد ورود متقاضیان جدیدی برای احداث شهرک‌های خصوصی هستیم که این نشان از افزایش میل به سرمایه گذاری در سطح استان دارد.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، حمایت‌های صورت گرفته از سرمایه‌گذاران را زمینه‌ساز افزایش متقاضیان ایجاد شهرک‌های خصوصی برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهرک‌ها همانند شهرک‌های دولتی، دارای معافیت مالیاتی 7 تا 13 ساله بوده و از مزایای یکسانی برخوردار هستند و مدیریت این شهرک‌ها کاملا در اختیار بخش خصوصی و خود سرمایه گذار است.