استاندار اردبیل گفت: روند آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل با توجه به تأمین و جانمایی زمین و آغاز اقدامات زیرساختی، شتاب گرفته و انجام سایر اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی در فصل کاری و بدون اتلاف وقت، ضروری است.

به گزارش انعکاس اردبیل، سیدحامد عاملی در بازدید از زمین اختصاص‌ یافته برای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل بیان کرد: مشکل تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان اردبیل رفع شده و جانمایی لازم صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل، لازم است دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدامات مورد نیاز را هرچه سریع‌تر و بدون اتلاف وقت انجام دهند تا با توجه به شروع فصل کاری، عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: همکاری بانک‌‌های عامل در روند پرداخت تسهیلات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بسیار مهم و اساسی است و بر اساس توافقات صورت‌ گرفته با بانک‌ها در مرکز جهت پرداخت تسهیلات، سهم‌های تسهیلاتی خود را مشخص و اعلام کنند.

عاملی اظهار کرد: پس از تعیین زمین طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان اردبیل، اقدامات زیرساختی و زیربنایی این پروژ‌ه همچون خیابان‌کشی‌ آغاز شده و طی هفته‌های آتی، روند عملیاتی در بخش‌های مختلف پروژه شتاب‌دار خواهد بود.