سرپرست جدید آموزش‌و‌پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد
سرپرست جدید آموزش‌و‌پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیرکل، سرپرست جدید آموزش‌و‌پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با صدور حکمی از سوی کلام‌اله صفری مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، محمدرسول حسین‌نژاد به سمت سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد.