طی حکمی از سوی مدیرکل، سرپرست جدید آموزش‌و‌پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با صدور حکمی از سوی کلام‌اله صفری مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل، محمدرسول حسین‌نژاد به سمت سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل منصوب شد.