رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اردبیل گفت: ساختار ایجاد برنامه های ارتقا نشاط اجتماعی محکم تر باشد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجاد محمدحسن پور در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۲ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: پارک بانوان بعنوان پارک ویژه جهت انجام فعالیتهای ورزشی و فرهنگی بانوان، عملکرد خود را از دست داده و به پارک عمومی تبدیل شده است.

وی به اختصاص بودجه ای مناسب برای ایجاد محلی برای فعالیت بانوان اشاره کرد و افزود: به جهت مشرفیت ساختمان‌های اطراف پارک بانوان، فعالیتهای ورزشی بانوان مختل شده و ضروری است مکانی ویژه برای ورزش بانوان طراحی و احداث شود.

عضو شورای شهر اردبیل همچنین با بیان اینکه ساختار ایجاد برنامه های نشاط اجتماعی باید محکم تر باشد؛افزود: در سال جاری بودجه مناسبی برای تمامی فعالیتهای ورزشی فرهنگی اختصاص دادیم و شاهد برنامه های متعددی در سطح شهر بودیم که امیدواریم این برنامه ها تقویت یابد.