نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: رضایت شهروندان و رانندگان در تعرفه تصویبی حمل و نقل درون شهری مدنظر قرار گرفت.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهزاد عباس زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در اولین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل در سال جدید گفت: تعرفه پیشنهادی نرخ کرایه ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری اردبیل برای ۱۴۰۲ با درنظر گرفتن رضایت شهروندان، رضایت رانندگان و با انتظار ارتقای سطح خدمات با میانگین افزایش ۵۰ درصدی مصوب شد.

وی بیان کرد: در گام اول باید رضایت شهروندان به عنوان ولی‌نعمتان‌ همه ما مدنظر قرار بگیرد که این کار در تصویب نرخ کرایه انجام شد.

عضو شورای شهر اردبیل تشریح کرد: در گام دوم زحمات رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری به عنوان قشر زحمتکش و فعال جامعه مدنظر قرار گرفت زیرا آنها صبورانه جهت جابجایی شهروندان ارایه خدمت میکنند بنابراین باید مورد حمایت قرار گیرند.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل افزود: افزایش کرایه ها نباید به مردم فشار مالی تحمیل کند بنابراین در بررسی تعرفه ها، حداقل افزایش ۳۰ درصد و حداکثر افزایش ۷۰ درصد در نظر گرفته شد بنابراین میانگین افزایش نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.

عباس زاده به ارتقا کیفیت خدمات رسانی در بحث حمل ونقل درون شهری با افزایش نرخ تاکید کرد و افزود: در کنار این افزایش،  گام سوم تکریم شهروندان و ایجاد اعتماد و استقبال شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری ضروری است و بایستی زمینه رضایت شهروندان فراهم شود که البته انتظار به‌جایی است و باید به این مورد توجه ویژه ای شود.