معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل از پیگیری ایجاد کلینیک حقوقی و مراکز معاضدت به شهروندان بی بضاعت در دانشگاههای استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جلال آفاقی در جلسه هماهنگی با روسای دانشگاههای استان به منظور ایجاد کلینیک حقوقی و مراکز معاضدت و مشاوره به شهروندان به ویژه افراد بی بضاعت ، این اقدام را در راستای گسترش عدل دانسته افزود: کلینیک های حقوقی علاوه بر ارایه خدمات به خود دانشگاهیان و دانشجویان، می تواند موجب پیوند دانشگاه و جامعه و کمک در تامین عدالت باشد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از افراد آسیب پذیر جامعه، اظهار امیدواری کرد: کلینیک های حقوقی با ارایه خدمات رایگان به محرومین و افراد بی بضاعت بتواند در گسترش عدل و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد. آفاقی همچنین برکات وجود کلینیک های حقوقی در جهت افزایش دانش حقوقی دانشجویان رشته حقوق و کسب تجربه عملی برای آنان را برشمرده، ادامه داد: تقویت حس تعهد و مسئولیت پذیری و پرورش روحیه نوع دوستی و مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می تواند از جمله دستاوردهای کلینیک های حقوقی و مراکز معاضدت دانشگاه ها باشد.

گفتنی است برابر برنامه ریزی به عمل آمده مقرر شده است تا پایان سال این مراکز در دانشگاههای محقق اردبیلی، آزاد اسلامی و پیام نور راه اندازی شده، ضمناً ارایه خدمات به دانشگاهیان و دانشجویان، عموم مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و بی بضاعت را نیز تحت پوشش قرار دهد.