دکتر احمد نایبی در سمت شهرداری دگرگونی قابل توجهی در شهرداری اردبیل بوجود آورد.

به گزارش سرویس تاریخ پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل؛ دکتر احمد نائبی فرزند بابا در سال ۱۳۰۵ در اردبیل متولد شد وی تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رسانیده برای ادامه تحصیل وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و پس از سپری نمودن دوره دانشکده و اخذ دانشنامه دکتری پزشکی برای انجام خدمت وظیفه ارتش به استخدام وزارت بهداری درآمد و پس از مدت کوتاهی در سمت ریاست بیمارستان شیر و خورشید اردبیل منصوب شد در اندک زمانی تحول چشمگیری درنظام اداری و بهداشتی آن پدید آورد. آنگاه با سمت ریاست بهداری در مدتی نه چندان زیاد درسازمانهای درمانی وبهداشتی این شهر دگرگونی قابل تحسین و گسترش غیر قابل تصور در آن ایجاد کرد و نظام نوین اداری و درمانی را پایه گذاری کرد.

در دوره تصدی ایشان در بهداری اردبیل چندین ساختمان بیمارستان و درمانگاه ساخته شد و بر تعداد پرسنل آن اضافه شد و تجهیزات پزشکی این سازمان تکمیل شد.

دکتر نایبی از تاریخ ۱۳۴۸/۰۶/۱۸ لغایت۱۳۵۰/۰۳/۳۰ به شهرداری اردبیل منصوب و بعد از آن نیز از طرف اهالی اردبیل به عنوان نماینده مجلس شورای ملی انتخاب شد.

او در سمت شهرداری دگرگونی قابل توجهی در شهرداری اردبیل بوجود آورده بلافاصله پس از انتخاب با پشتیبانی انجمن شهر فعالیت خود را از جمله آسفالت کوچه ها، خیابان کشی های محدود که حدوداً دو طرف رودخانه بالیقلو با سدبندی از سازمان آب تا پل یعقوبیه که با ایجاد این سد از یک طرف از آمدن سیل در بارندگی ها جلوگیری می شد و همچنین بیش از ۸۰ هزار متر مربع زمین برای شهرداری ایجاد شد و با فروش نصف این زمین مبلغ قابل توجهی عاید شهرداری گردید و بقیه زمین به شکل بلوار و فضای سبز و درخت کاری و پارک بازی برای بچه ها ایجاد شد.در اردبیل هنوز هم مردم اسم خیابانی را به یاد وی خیابان نایبی می گویند.

دکتر نایبی یکی از تحصیل کرده های فاضل اردبیلی که سالهای متمادی در مطبوعات اردبیل به خصوص قبس مقاله های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ادبی پزشکی و بهداشتی به نگارش درآورد. از اسامی مستعار چون بابا، ایاذ استفاده می کرد و همواره عفت قلم را پاس می داشت.

اولین مطلب خود را در دوران دانشجویی در شمس ایران منتشر می کند وی سپس با افزایش جراید در اردبیل با پیک روز، قبس همکاری می کند.

دکتر نایبی بعد از انقلاب به تهران رفته در آنجا ساکن می شود وی در تیرماه ۱۳۹۳ دارفانی را وداع گفت.