نخستین دوره آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با سراسر کشور برای ضابطان و کارشناسان دستگاه‌های کاشف و ضابط استان اردبیل در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، نخستین دوره آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همزمان با سراسر کشور برای ضابطان و کارشناسان دستگاه‌های کاشف و ضابط استان اردبیل در محل استانداری برگزار شد.

در این دوره آموزشی که به‌صورت سراسری و وبیناری برای ۲ هزار نفر در کشور برگزار شد، ماده ۳۶ قانون قاچاق کالا از سوی کارشناسان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.