انعکاس اردبیل؛ حبیب فتحی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان این‌که هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر توسعه زیرساخت‌های شهر جهت رفاه حال شهروندان است، افزود: یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، دفاع از لوایح و حقوق شهروندان است در همین راستا نیاز است لوایح با دقت بیشتری تصویب و حق و […]

انعکاس اردبیل؛ حبیب فتحی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان این‌که هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر توسعه زیرساخت‌های شهر جهت رفاه حال شهروندان است، افزود: یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، دفاع از لوایح و حقوق شهروندان است در همین راستا نیاز است لوایح با دقت بیشتری تصویب و حق و حقوق شهروندان در اولویت باشد.

وی با بیان این‌که دفاع از لوایح و حقوق شهروندان وظیفه ما است و در این امر کوتاهی نمی‌کنیم، بیان کرد: در تمامی تصویب لوایح طبق قانون پیش می‌رویم و برای تحقق این امر حساسیت‌ها در تصویب لایحه‌ها بیشتر است.