به گزارش انعکاس اردبیل، پس از درج خبری در یکی از کانال های اردبیل  با عنوان قطع درختان جنگلی توسط فردی و درج تصویر خودرو فرد متخلف در حین قطع با توجه به ناخوانا بودن شماره پلاک خودرو موضوع از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی استان مورد پیگیری قرار گرفت که نهایتا از طریق پلیس […]

به گزارش انعکاس اردبیل، پس از درج خبری در یکی از کانال های اردبیل  با عنوان قطع درختان جنگلی توسط فردی و درج تصویر خودرو فرد متخلف در حین قطع با توجه به ناخوانا بودن شماره پلاک خودرو موضوع از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی استان مورد پیگیری قرار گرفت که نهایتا از طریق پلیس امنیت اقتصادی خودرو فوق مورد شناسایی قرار گرفت و فرد متخلف دستگیر و توسط یگان حفاظت به محل قطع درختان جنگلی اعزام و به تخلف خود اعتراف نمود.

در حال حاضر مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای فرد متخلف جریمه تعیین و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی شهرستان نمین معرفی شده است.