به گزارش انعکاس اردبیل، مینا نهامین رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت محیط زیست شهری در جلسه رسمی شورای شهر در خصوص لایحه صدور مساعدت و بخشودگی عوارض مجتمع سلامت جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در جهاد دانشگاهی اقدامات بزرگی انجام شده است. بطوریکه در طول چند سال گذشته بیش از هزاران خانواده صاحب فرزند شده اند. […]

به گزارش انعکاس اردبیل، مینا نهامین رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت محیط زیست شهری در جلسه رسمی شورای شهر در خصوص لایحه صدور مساعدت و بخشودگی عوارض مجتمع سلامت جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در جهاد دانشگاهی اقدامات بزرگی انجام شده است. بطوریکه در طول چند سال گذشته بیش از هزاران خانواده صاحب فرزند شده اند.

وی گفت: اگر از نگاه اجتماعی به این موضوع بنگریم این مرکز قطعا در راستای کاهش آسیبهای ناشی از طلاق و پیشگیری از طلاق میتواند موفق عمل کند.

نهامین به حمایت شورا و شهرداری از احداث مجتمع سلامت جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: تامین بخشی از سلامت عمومی شهروندان جز وظایف شورا است. حمایت از نهادهای علمی و دانشگاهی  باید در دستور کار شورا و شهرداری باشد.