معاون راهداری استان اردبیل گفت: یکهزار و 800 کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اردبیل در سال گذشته خط کشی شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، آیدین هاشمی در بازدید از محورمغان با بیان اینکه در مدت یاد شده در جهت ارتقای ایمنی راهها رفع افتادگی 2هزار و600 کیلومتر از محورهای اصلی و روستایی استان رفع و اصلاح شده افزود:در این مدت 318 عدد از رمپ های ورودی و خروجی نیز ایمن سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 273 هزار متر از شیب شیروانی راهها توسط راهداران اصلاح شده تصریح کرد:در مدت یاد شده 6 هزار و800 عدد دپوی خاکی در دماغه ها ونقاط پربرخورد استان نصب شده است.

معاون راهداری استان اردبیل از تسطیح 8هزار و600 کیلومتر از حریم راههای اصلی و روستایی را درسال گذشته یادآور شدو اظهار کرد:185 کیلومتر از سیستم روشنایی موجود راه و تونل بطور مستمر توسط راهداران نگهداری شده است.

هاشمی با هدف اطلاع رسانی و آگاهی دهی به رانندگان از تهیه،نصب و اصلاح 3هزار و800 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان خبرداد و خاطرنشان شد:در مدت یاد شده 8 هزار عدد تابلوهای الزامی در جاده های استان نصب شده است.

وی گفت:در این مدت بیش از هزار و600 عدد سرعتکاه آسفالتی،مجازی و پلاستیکی در راههای اصلی و روستایی اسان نصب شده است.

معاون راهداری استان اردبیل رنگ آمیزی بیش از 4 هزار عدد از پایه تابلو و علائم،تهیه ونصب 22 عدد از چراغ های چشمک زن و پلیسی، مونتاژ و اصلاح 5هزار و800 عدد تابلوهای انتظامی،شستشوی 135 هزار عدد از علائم،تعمیر 4هزار و300 شاخه ازگاردریل های آسیب دیده ونصب 4 هزار و300 متر حفاظ در پرتگاهها و رفوژ میانی را از دیگر اقدامات مهم راهداران در سال گذشته برشمرد.

هاشمی بااشاره به اینکه در سال گذشته 900 عدد استوانه ایمنی در دماغه ها و نقاط پربرخورد نصب شده افزود:در این مدت 2هزار و800 عدد بازتاب نیز توسط راهداران در راههای اصلی،فرعی و روستایی استان نصب شده است.