رییس شورای شهر اردبیل گفت: باتوجه به کمبود ماشین آلات سنگین عمرانی در شهر و در راستای بهبود معابر شهری، با هزینه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ماشین آلات پیشرفته لکه گیری و ترمیم آسفالت توسط شهرداری اردبیل خریداری خواهد شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جواد انصاری رییس شورای شهر اردبیل در بازدید از شرکت ماد ماشین از شرکتهای فعال و پیشرو در صنعت ماشین آلات راهداری ، خدمات شهری و عمرانی که در زنجان انجام گرفت، گفت: باتوجه به کمبود ماشین آلات سنگین عمرانی در شهر و در راستای بهبود معابر شهری، با هزینه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ماشین آلات پیشرفته لکه گیری و ترمیم آسفالت توسط شهرداری اردبیل خریداری و در اختیار واحدهای عمرانی مناطق جهت استفاده و تسریع در برخی عملیات عمرانی از جمله درزگیری و … قرار خواهد گرفت.