حسنعلی حسین پور تمشیت امور استاندارد استان اردبیل را برعهده گرفت.

به گزارش انعکاس اردبیل، طی حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، حسنعلی حسین پور، تمشیت امور جاری استاندارد استان اردبیل را بر عهده گرفت.

وی، در حال حاضر معاونت ارزيابي انطباق استان اردبيل را نیز بر عهده دارد.

پیش از این هاشم علایی مدیریت اداره کل استاندارد اردبیل را بر عهده داشت.