رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل گفت:در 10 ماهه گذشته بیش از 7 میلیون تردد سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان اردبیل به ثبت رسیده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، امید نسیمی در بازدید از سامانه های هوشمند محور مشگین شهر با بیان اینکه این میزان 6 درصد از کل تردد استان را شامل می شود افزود:سرعت متوسط استان 72 کیلومتر است که انتظار داریم رانندگان برای حفظ جان خود و سایر مترددین در جاده به علائم راهور توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه محور مشگین شهر –کنگرلو،گرمی –بیله سوار و بران –قره آغاج دارای محورهای پرتردد سرعت غیرمجاز استان است تصریح کرد:در 10 ماهه گذشته 271 هزار و 246 تردد سرعت غیرمجاز در محور مشگین شهر-کنگرلو،254 هزار و644 تردد درمحور گرمی- بیله سوار و319 هزار تردد تخلف سرعت غیر مجازنیز در محور بران-قره آغاج ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل در این مدت ثبت 882 هزار و 383 تردد سبقت غیرمجاز را در محورهای مواصلاتی استان اردبیل یادآور شدو اظهار کرد:محورهای اردبیل-آستارا با 148 هزار و162 تردد،اردبیل-سرچم با 98 هزار و 904 تردد و اسالم-خلخال نیز با 83 هزار و 693 تردد دارای محور پرتردد سبقت غیرمجاز استان است.

نسیمی از ثبت 23 میلیون و 614 هزار و 818 تردد تخلف فاصله طولی غیرمجاز درمحو.رهای مواصلاتی استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان شد:در 10 ماهه گذشته محور آستارا –اردبیل با 2 میلیون و20 هزار و 719 تردد،نیر اردبیل با 1 میلیون و875 هزار و 459 تردد و اردبیل-آستارا با1 میلیون و771 هزار و 597 ترددجزوه محورهای پرتخلف فاصله طولی غیرمجاز استان است.

رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل از فعالیت 74 دستگاه تردد شمار برخط ،54 سامانه ثبت تخلفات سرعت و41 دوربین نظارت تصویری در محورهای استان خبرداد و از مردم خواست قبل ازسفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی وترافیکی استان با سامانه 141 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل تماس بگیرند.