رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انگوت در استان اردبیل گفت: 400 کیلومتر از حریم راههای این شهرستان در 11 ماهه گذشته تیغ زنی شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، شهزاد ثانی در بازدید از محور قره آغاج-انگوت با بیان اینکه این میزان تیغ زنی در روستاهای کورامالو، خانعلی کندی، ماراللو، گلین بلاغی،کلانتر، زاویه سنگ، چنار خروسلو،کچی قشلاقی علیا و سفلی دوبار، قشلاق آقابابا، قطار کندی، ایلخی، سلوک و قره سقال دوبار، محور درگاهلو-زیوه، قشلاق قبانچه و سید احمدلو، نریمانکندی و شهبازلوانجام شده افزود:در این مدت راهداران160کیلومتر عملیات شن ریزی، تسطیح و کمپکت راه روستایی انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه در 11 ماهه گذشته 180 کیلومتراز لبه افتادگی آسفالت در این شهرستان توسط راهداران ترمیم شده تصریح کرد: از این میزان 10 کیلومتر درراه اصلی، 25کیلومتر در راه فرعی و 145 کیلومتر نیزدر راههای روستایی انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت در مدت یاد شده انجام405 کیلومتر عملیات شانه سازی را در محورهای اصلی،فرعی و روستایی این شهرستان یادآور شدو اظهار کرد: 6 ونیم کیلومتر ازمحدوده جداقشلاق تا باغش قشلاقی از محور قباله زیوه و محور چرتقلو جهت اجرای آسفالت زیرسازی و آماده سازی شده است.

ثانی اظهار کرد: 4 کیلومتر اجرای روکش آسفالت در محور فرعی قره آغاج-انگوت ودرمحور انگوت-گرمی وهمچنین یک کیلومتر نیزبصورت رگلاژی در محور سروآغاجی توسط پیمانکارانجام شده است.

وی در11 ماهه گذشته از پرکردن گود افتادگی و چاله با استفاده از970تن آسفالت در محورهای اصلی،فرعی وروستایی شهرستان انگوت خبرداد و خاطرنشان شد:در این مدت 13 هزار و500 متر مربع لکه گیری هندسی شامل 3 هزار و350 مترمربع در محور انگوت-گرمی، 1000مترمربع در محور روستایی سروآغاجی توسط پیمانکار انجام و9هزار مترمربع توسط اکیپ راهداری در راههای اصلی،فرعی و روستایی این شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت با اشاره به اینکه جهت آگاهی دهی به رانندگان هزار و200 عدد تابلوهای اخطاری، انتظامی و مسیر نما در جاده های این شهرستان تهیه، تعمیر، اصلاح و نصب شده عنوان کرد: جهت خروج اضطراری در سراشیبیها 950متر تعریض مقطعی انجام و 34 مورد از پیچهای خطرناک ونقاط پرحادثه حذف و اصلاح شده است.

ثانی افزود:از این تعداد 13 مورد در محور انگوت-درگاهلو، 12 مورد در محور انگوت-قاسمکندی ، 7 مورد مسیر نولو به خسبک و دو مورد نیز در محورفرخلو به گوردوس انجام شده است.

وی حفاظت و صیانت از حریم راه را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و ادامه داد :با حضور گشت راهداری در محورها تاکنون جهت جلوگیری از تجاوز به حریم راه 30 مورد اخطار کتبی به متخلفان ابلاغ،20 مورد راه دسترسی در حریم راه تخریب و 10 مورد عبور تاسیسات زیربنایی در حریم راه نیز.اخطارصادر و تخریب انجام شده است.

ثانی گفت: با 17مورداز دستفروشان درحاشیه راه برخورد لازم انجام و 35 مورد از تابلو و بنرهای تبلیغاتی نیز از سطح جاده های این شهرستان جمع آوری شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت ایمن سازی 90 مورد ازسرگاردریل، موانع صلب ودماغه ها، نصب 17 مورد سرعتگیر آسفالتی، احداث 6 دستگاه پل، بازسازی، راه اندازی، سرویس کاری و تعمیرات مستمر ماشین آلات، رنگ آمیزی660 عدد پایه تابلوها، رنگ آمیزی90عدداز پایه های چراغ ها، رنگ آمیزی 20 متر مربع ازحفاظهای فلزی و شستشوی 5 هزار و200عددازعلائم ایمنی اخطاری، انتظامی، مسیرنما ، 35 کیلومتراز گاردریل ها. 2هزار و500 عددازتابلوهای اطلاعاتی. 4000مترمربع ازدیواره تونل ها را از دیگر اقدامات مهم راهداران در 11 ماهه گذشته برشمرد.