تیغ‌زنی ۴۰۰ کیلومتر از راههای روستایی در انگوت
تیغ‌زنی ۴۰۰ کیلومتر از راههای روستایی در انگوت
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انگوت در استان اردبیل گفت: 400 کیلومتر از حریم راههای این شهرستان در 11 ماهه گذشته تیغ زنی شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، شهزاد ثانی در بازدید از محور قره آغاج-انگوت با بیان اینکه این میزان تیغ زنی در روستاهای کورامالو، خانعلی کندی، ماراللو، گلین بلاغی،کلانتر، زاویه سنگ، چنار خروسلو،کچی قشلاقی علیا و سفلی دوبار، قشلاق آقابابا، قطار کندی، ایلخی، سلوک و قره سقال دوبار، محور درگاهلو-زیوه، قشلاق قبانچه و سید احمدلو، نریمانکندی و شهبازلوانجام شده افزود:در این مدت راهداران۱۶۰کیلومتر عملیات شن ریزی، تسطیح و کمپکت راه روستایی انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه گذشته ۱۸۰ کیلومتراز لبه افتادگی آسفالت در این شهرستان توسط راهداران ترمیم شده تصریح کرد: از این میزان ۱۰ کیلومتر درراه اصلی، ۲۵کیلومتر در راه فرعی و ۱۴۵ کیلومتر نیزدر راههای روستایی انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت در مدت یاد شده انجام۴۰۵ کیلومتر عملیات شانه سازی را در محورهای اصلی،فرعی و روستایی این شهرستان یادآور شدو اظهار کرد: ۶ ونیم کیلومتر ازمحدوده جداقشلاق تا باغش قشلاقی از محور قباله زیوه و محور چرتقلو جهت اجرای آسفالت زیرسازی و آماده سازی شده است.

ثانی اظهار کرد: ۴ کیلومتر اجرای روکش آسفالت در محور فرعی قره آغاج-انگوت ودرمحور انگوت-گرمی وهمچنین یک کیلومتر نیزبصورت رگلاژی در محور سروآغاجی توسط پیمانکارانجام شده است.

وی در۱۱ ماهه گذشته از پرکردن گود افتادگی و چاله با استفاده از۹۷۰تن آسفالت در محورهای اصلی،فرعی وروستایی شهرستان انگوت خبرداد و خاطرنشان شد:در این مدت ۱۳ هزار و۵۰۰ متر مربع لکه گیری هندسی شامل ۳ هزار و۳۵۰ مترمربع در محور انگوت-گرمی، ۱۰۰۰مترمربع در محور روستایی سروآغاجی توسط پیمانکار انجام و۹هزار مترمربع توسط اکیپ راهداری در راههای اصلی،فرعی و روستایی این شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت با اشاره به اینکه جهت آگاهی دهی به رانندگان هزار و۲۰۰ عدد تابلوهای اخطاری، انتظامی و مسیر نما در جاده های این شهرستان تهیه، تعمیر، اصلاح و نصب شده عنوان کرد: جهت خروج اضطراری در سراشیبیها ۹۵۰متر تعریض مقطعی انجام و ۳۴ مورد از پیچهای خطرناک ونقاط پرحادثه حذف و اصلاح شده است.

ثانی افزود:از این تعداد ۱۳ مورد در محور انگوت-درگاهلو، ۱۲ مورد در محور انگوت-قاسمکندی ، ۷ مورد مسیر نولو به خسبک و دو مورد نیز در محورفرخلو به گوردوس انجام شده است.

وی حفاظت و صیانت از حریم راه را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و ادامه داد :با حضور گشت راهداری در محورها تاکنون جهت جلوگیری از تجاوز به حریم راه ۳۰ مورد اخطار کتبی به متخلفان ابلاغ،۲۰ مورد راه دسترسی در حریم راه تخریب و ۱۰ مورد عبور تاسیسات زیربنایی در حریم راه نیز.اخطارصادر و تخریب انجام شده است.

ثانی گفت: با ۱۷مورداز دستفروشان درحاشیه راه برخورد لازم انجام و ۳۵ مورد از تابلو و بنرهای تبلیغاتی نیز از سطح جاده های این شهرستان جمع آوری شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان انگوت ایمن سازی ۹۰ مورد ازسرگاردریل، موانع صلب ودماغه ها، نصب ۱۷ مورد سرعتگیر آسفالتی، احداث ۶ دستگاه پل، بازسازی، راه اندازی، سرویس کاری و تعمیرات مستمر ماشین آلات، رنگ آمیزی۶۶۰ عدد پایه تابلوها، رنگ آمیزی۹۰عدداز پایه های چراغ ها، رنگ آمیزی ۲۰ متر مربع ازحفاظهای فلزی و شستشوی ۵ هزار و۲۰۰عددازعلائم ایمنی اخطاری، انتظامی، مسیرنما ، ۳۵ کیلومتراز گاردریل ها. ۲هزار و۵۰۰ عددازتابلوهای اطلاعاتی. ۴۰۰۰مترمربع ازدیواره تونل ها را از دیگر اقدامات مهم راهداران در ۱۱ ماهه گذشته برشمرد.