با امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر توسعه همکاری های علمی و پژوهشی تاکید شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هدف از این تفاهم نامه را هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی طرفین و بهره‌وری از توان بالقوه و بالفعل مراکز علمی و پژوهشی و تبیین راهکارهای کاربردی در راستای توسعه و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.

قاسم پور افزود: ایجاد تحول بنیادی در نگرش به محیط زیست در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعت و کشاورزی در سطح استانی و ملی بر اساس روش‌های علمی از نیازهای اساسی حوزه حفاظت محیط زیست است.