نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: توافق ایران و عربستان برگ برنده بزرگ برای چین است.

به گزارش انعکاس اردبیل، آیت الله سید حسن عاملی اظهار کرد: بانی نهایی این توافق چین است و این کشور توانست دو کشور مهم خاورمیانه را پای میز مذاکره بیاورد و تمام اختلافات آنها را حل و رابطه آنها را عادی کند این برگ برنده بزرگ برای چین و نشان از نفوذ مقتدر این کشور در میان کشورهای مهم خاورمیانه است طبعاً این توفیق چین ضربه سنگین به آمریکا و جایگاه بایدن مخصوصاً در انتخابات آتی آمریکاست .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد: به همین جهت آمریکا برای اینکه از کاروان عقب نماند اعلان کرد مذاکره ایران و عربستان را ما در عراق و عمان تنظیم کرده بودیم و ما سه سال در این باب مشغول طراحی بودیم یعنی مقدمه این توافق توسط ما انجام شده است و علت اینکه نتیجه به دست چین افتاد نوع ارتباط ما با ایران بود.

با اینکه عربستان اعلام کرد با اطلاع آمریکا به چین رفته و توافق را امضاء کرده است اما همه می دانند که این اقدام عربستان دهن کجی به آمریکا و فاصله گرفتن از آمریکا است.