رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از خرید تجهیزات انفرادی برای آتش نشانان اردبیل در روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، قربان کاجی با اعلام این خبر اظهار کرد:در راستای حمایت‌های همیشگی اعضای شورای شهر و شهردار، جهت تجهیز ایستگاه‌ها به لوازم و تجهیزات انفرادی بخش دیگری از ملزومات مورد نیاز سازمان خریداری و در اختیار ایستگاه‌های هفت‌گانه آتش نشانی  شهرداری اردبیل قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مستهلک بودن و غیر قابل استفاده بودن لباس‌های عملیاتی و بخشی از تجهیزات، خوشبختانه در ۲ سال اخیر بخش زیادی از تجهیزات از قبیل لباس عملیاتی و تجهیزات انفرادی خریداری و در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تصریح کرد: خوشبختانه توجه ویژه اعضای شورای شهر و شهردار اردبیل به موضوع ایمنی و لزوم تجهیز نیروهای آتش نشانی که در تمامی عملیات‌ها با جان دل حضور دارند باعث شده است در این راستا اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که خوشبختانه بخشی از تجهیزات خریداری و مورد استفاده قرار گرفته  و در طول سال سایر اقلام مورد نیاز ایستگاه‌ها به ترتیب نیاز خریداری خواهد شد.