معاون راهداری استان اردبیل گفت: در جهت آگاهی دهی به رانندگان 2 هزار و 900 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی در راههای استان اردبیل تهیه، تعمیر و نصب شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، آیدین هاشمی در بازدید از محور اردبیل – سرچم بابیان اینکه در 10 ماهه گذشته باهدف ملزم کردن رانندگان به رعایت قوانین راهور در جاده 8 هزار عدد تابلوی الزامی راهها در محورهای مواصلاتی استان اردبیل نصب شده است افزود: درمدت یاد شده هزار و600 عدد سرعتکاه پلاستیکی،مجازی و آسفالتی نیزدر جاده های استان نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه در 10 ماهه گذشته 2هزار و600 کیلومتر از افتادگی شانه راه توسط راهداران اصلاح و رفع شده تصریح کرد:در این مدت در دماغه ها ونقاط پربرخورد استان 7 هزار عدد دپوی خاکی ایجاد شده است.

معاون راهداری استان اردبیل در مدت یاد شده اصلاح 272 هزار مترمربع از شیب شیروانی راهها را توسط راهداران یادآور شدو اظهار کرد:در این مدت راهداران در دماغه های پربرخورد 900 عدد استوانه ایمنی نصب کرده اند.

هاشمی از تسطیح 8هزار و600 کیلومتر ازحریم راههای استان در 10 ماهه گذشته خبرداد و خاطر نشان شد:در مدت یاد شده 318 عدد از رمپ های ورودی و خروجی استان ایمن سازی شده است.

وی در جهت ارتقای ایمنی راهها،خط کشی بیش از هزار و700 کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اردبیل را یادآور شدو اظهار کرد:در10 ماهه گذشته 475 عدد از راههای دسترسی غیرمجاز توسط راهداران انسداد شده است.

معاون راهداری استان اردبیل نصب 4 هزار عدد حفاظ در پرتگاهها،آبروها و رفوژ میانی،ارتقای هزار و500 متر نیوجرسی مفصلی،تعمیر 4هزار عدد از گاردریل های آسیب دیده،شستشوی 116هزار عدد از علائم،مونتاژ واصلاح 6 هزار عدد تابلوی انتظامی،ایجاد 6نقطه روشنایی،رنگ آمیزی 3هزار و800 عدد از پایه تابلو وعلائم و تهیه ونصب 17 عدد از چراغ های چشمک زن را از دیگر اقدامات مهم راهداران در 10 ماهه گذشته برشمرد.

هاشمی با بیان اینکه در 10 ماهه گذشته راهداران بطور مستمر از 185 کیلومتر از روشنایی موجودراه و تونل نگهداری کرده اند افزود:در این مدت 2هزار و700 عدد بازتاب ایمنی در راههای استان نصب شده است