عضو شورای شهر اردبیل گفت: تمهیدات لازم برای حضور حداکثری خبرنگاران در جلسات شورا فراهم شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، عضو شورای شهر اردبیل در خصوص لایحه فروش چندین قطعه زمین توسط شهرداری به جهت تملک باغ شریعت گفت: زمین های قطعه بندی شده در خیابان عطایی از ابتدا کاربری فضای سبز داشت. اما با توجه به نزدیکی منطقه به شورابیل و اینکه شورابیل دارای فضای سبز است، لذا با تغییر کاربری و فروش این زمینها در راستای توسعه فضای سبز بواسطه تملک باغ شریعت در حد واصل میدان بسیج تا ارتش موافقت شد.

فتحی بیان کرد: این لایحه یکی از بهترین لایحه های شهرداری در راستای رفع دغدغه شهروندان و توسعه فضای سبز شهری است که همه اعضای شورای شهر موافق آن هستند.

عضو شورای شهر اردبیل ضمن تشکر از شهردار اردبیل در پیگیری های ملی جهت خریداری و تملک این باغ گفت: اگر بتوانیم این باغ را تملک کنیم کارنامه خوبی برای دوره ششم خواهد شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر باغ شریعت در تملک اشخاص است و شهرداری حق ورود به آن را ندارد. اما قطعا  شهرداری آمادگی هرگونه خدمات حتی آبیاری باغ را دارد.

فتحی با اشاره به بازگشایی خیابان ۱۴ متری از میدان ارتش به سمت خیابان آب توسط شهرداری گفت: این اولین اقدام برای تملک باغ است که جا دارد از تلاشهای شهردار ساعی اردبیل قدردانی کنیم.

فتحی همچنین در پایان از رئیس شورای شهر خواست نسبت به حضور حداکثری خبرنگاران در جلسات رسمی شورا و حتی در کمیسیون‌ها تمهیدات لازم فراهم کند.

عضو شورای شهر اردبیل گفت: حضور خبرنگاران منجر به پویایی جلسات، تنوع اخبارها و انتشار به موقع تمامی خبرهای جلسات به شهروندان خواهد شد.