مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ضمن تاکید بر تامین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه گذاران و حمایت از تولید و اشتغال، از برنامه‌های این شرکت برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علایی در اولین برنامه کاری خود بعد از انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، از شهرک صنعتی اردبیل2 بازدید و اظهار داشت: مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی به طور حتم با کمک مسئولان و کار جهادی برطرف خواهد شد که به منظور تحقق این هدف مهم، از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار مناسب استان اردبیل برای افزایش تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: استان اردبیل به لحاظ دارا بودن شرایط مناسب آب و هوایی و مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان، شرایط بسیار مناسبی برای جهش صنعتی دارد که امیدواریم با رفع کمبودها و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، شهرک‌های صنعتی نقش اساسی در تسریع فرآیند صنعتی شدن استان ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، کمبود زمین و اعتبارات عمرانی را دو مشکل اساسی توسعه شهرک‌های صنعتی برشمرد و افزود: مشکلات موجود به طور ویژه پیگیری و عملیاتی خواهد شد تا با حرکت چرخه‌های صنعت، شاهد افزایش تولید و اشتغال در استان اردبیل باشیم.