عضو شورای شهر اردبیل گفت: تعرفه های شهرداری، شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، علیرضا غریبی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص تصویب لایحه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل گفت: نباید اجرای این تعرفه ها با تفسیرهای مختلف صورت گیرد

وی با بیان اینکه ضروری است تعرفه ها بصورت شفاف در اختیار شهروندان قرار داده شود؛بیان کرد: امیدواریم در سال های آتی بافراهم کردن زیرساخت های سامانه های  الکترونیکی شهرداری، عوارضات محلی به صورت شفاف و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد و قابلیت اینکه مردم خودشان عوارضاتشان را حساب کنند در آینده فراهم شود.

غریبی ادامه داد: تلاش اعضای شورای شهر در جلسات بررسی تعرفه این بود که تعرفه ها تفسیر پذیر نباشد و هر منطقه با تفسیر‌های متفاوت، آنها را اجرا نکنند.