معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: عملیات عمرانی ساخت تصفیه‌خانه یامچی اردبیل با چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، جبرئیل رمضانی گفت: احداث ایستگاه پمپاژ، احداث برج آبگیر سدیامچی و خط انتقال دوم از برج آبگیر اقداماتی است که در راستای حل مشکلات بخش فیزیکی آب و افزایش کیفیت آب خام و کاهش استفاده از اقلام شیمیایی انجام شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان اردبیل می گوید: برای ارتقای تصفیه‌خانه آب آشامیدنی اردبیل به سیستم نوینDAF نیز مطالعات اولیه انجام و بخشی از مراحل اجرایی نیز پیش رفته است که امیدواریم امسال به صورت کامل این سیستم نیز به بهره‌برداری برسد تا شاهد افزایش کیفیت آب آشامیدنی اردبیل باشیم.

به گفته او، این سد با توجه به شرایط مخزن آن قادر به تامین توام آب آشامیدنی و کشاورزی شهرستان نیست و برای جبران کسری آن اقدامات توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل می گوید: هم اکنون کنترل تلفات آب ناشی از آبرسانی، مدیریت مصرف آب آشامیدنی وکشاورزی اولویت اساسی است که باید همگان در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.

رمضانی گفت: مصرف آب آشامیدنی شهر اردبیل که از سد یامچی تامین می‌شود، نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته و ضروری است شهروندان هم در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.