تصاویری ناب و معنوی از مراسم احیای شب نوزدهم رمضان در مهدیه اردبیل را با هم ببینیم.

 

 

 

 

 

 

 

عکاس: بابک حقی