به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل گردید.

به گزارش انعکاس اردبیل، جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل در اولین جلسه کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که به همت این معاونت وبرای اولین بار دراستان ایجاد گردیده، ضمن اشاره به اقدامات دیگر دستگاه قضایی در استفاده حداکثری از مشارکت مردم و ارتباط تنگاتنگ معاونت با هسته ها واقشار مختلف مردمی در قالب های مختلف، اهداف کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه را تشریح کرده، افزود: به منظور توجه نظام‌ مند، پايدار و دانش ‌بنيان به ظرفيت‌ ها و توانمندي نهادهاي مردمي براي مشاركت در زمينه‌ هاي سياست ‌گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزه‌ ديدگان، ميانجيگري و صلح و سازش، نظارت بر اجراي قوانين، رسيدگي و بازاجتماعي شدن متهمان و مجرمان و با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر مردمي بودن برنامه‌ هاي تحولي قوه قضاييه و نظر به اصول قانون اساسي خصوصاً و اهميت مشاركت مردم و ظرفيت گسترده نهادهاي مردمياین کارگروه در استان اردبیل ایجاد گردید. وی در بیان اهداف کارگروه ادامه داد: به منظور مشاركت عمومي و همكاري در راستاي صيانت از حقوق عامه، حمايت از حقوق شهروندي، پيشگيري و مقابله با فساد، دفاع از آزادي ‌هاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم، ميانجيگري، صلح و سازش، معاضدت حقوقي و روان‌ شناختي، مددكاري اجتماعي، كارآفريني اجتماعي، حمايت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بيماران يا اشخاص داراي ناتواني جسمي و رواني، محيط زيست، ميراث فرهنگي، منابع طبيعي، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت از بزه ‌ديدگان و خانواده آنها، همياري بازپرورانه در اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و معاضدت به محكومان و حمايت از خانواده آنها این کارگروه برای اولین بار دراستان ایجاد و شروع به فعایت نمود.

به گفته این مقام قضایی از این پس، نهادهای مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی درراستای اهداف مذکورو راسا امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی خواهند داشت و پرونده های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهادهای مردمی موصوف با محوریت اصلاح ذات البین می باشد.

گفتنی است معاون اجتماعی و پيشگيري از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رییس کارگروه، بازرس کل استان، معاون پيشگيري و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، رییس توسعه حل اختلاف، مديرمشاركت هاي مردمی وخانواده معاونت پيشگيري دادگستری وشش نفر از نمايندگان نهادهاي مردمي همكار به عنوان اعضای اصلی گارگروه می باشند.