رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تشدید برخورد قانونی با مراکز توزیع داروهای سقط جنین در استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه به ریاست علی محمدیان اردی رئیس دانشگاه و با حضور معاونین و مدیران دانشگاه، رؤسا و نمایندگان کمیته های تخصصی قرارگاه در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد.

علی محمدیان اردی در این جلسه بر لزوم پیشگیری از اقدامات غیرقانونی برای جلوگیری از باروری تاکید کرد و اظهارداشت: معاونت غذاودارو باید در توزیع داروهای سقط جنین در داروخانه ها و مراکز تجهیزات پزشکی که اقدام به فروش این داروها می نمایند، نظارت داشته و در صورت تخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط کمیته های تخصصی، آخرین روند اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت.