با برگزاری انتخابات الکترونیکی ترکیب جدید هیئت مدیره و‌بازرس اتحادیه صنف رایانه و صوتی و تصویری اردبیل مشخص شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با رای قاطع اعضای صنف رایانه و صوتی و تصویری: آقایان سید مجید هادیفر به عنوان رئیس، سیامک رستم زاده مقدم به عنوان نایب رئیس اول، طاهر فتح العلومی به عنوان نایب رئیس دوم، مجید نصیرزاده به عنوان دبیر، بهرام لطفی کله سر به عنوان خزانه دار و همچنین حشمت الله هاشمی به عنوان بازرس اتحادیه رایانه و صوتی و تصویری شهرستان اردبیل انتخاب و مشخص شدند.