بر اساس نقشه های هواشناسی همچنان تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود.

به گزارش انعکاس اردبیل به نقل از سازمان هواشناسی استان اردبیل بر اساس نقشه های هواشناسی همچنان تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود. برای این مدت آسمان غالباً صاف انتظار می رود.

در روز جمعه هفته جاری و شنبه(13 اسفند) بر سرعت وزش باد افزوده می شود و در برخی از مناطق(بویژه در مناطق مرکزی) سرعت وزش باد تند خواهد بود.

از اواخر وقت یکشنبه(14 اسفند) نیز سامانه ناپایداری از سطح استان گذر خواهد کرد که در برخی از مناطق رگبار باران پیش بینی می شود.