تخفیف شهرداری اردبیل به برخی از مطالبات خود بمناسبت دهه فجر
تخفیف شهرداری اردبیل به برخی از مطالبات خود بمناسبت دهه فجر
شهرداری اردبیل بمناسبت دهه فجر به برخی از مطالبات خود تخفیفاتی تا سقف ۳۰ درصد ارائه می دهد.