اعتبارات لازم برای احداث و تکمیل مجتمع های قضایی شهرستان گرمی تخصیص یافت.

انعکاس اردبیل؛ در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، جلسه ای با حضور اسماعیلی نماینده مردم شریف شهرستان گرمی و انگوت، خدادادی معاون رئیس کل دادگستری استان و مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه قضایی گرمی و انگوت برگزار شد.

 یوسف خدادادی دبیر کمیته استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در خصوص این جلسه گفت: جلسه مشترک قوه قضائیه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای تفاهم نامه قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی و در راستای توان افزایی و حل مشکلات مردم و ارائه بهتر خدمات به آنان می باشد که در همین راستا در اولویت قرار گرفتن احداث ساختمان توسعه حل اختلاف و اختصاص 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات در اختیار نماینده محترم مردم شریف شهرستان گرمی و انگوت جهت تکمیل و راه اندازی آن، اختصاص ده میلیارد ریال از اعتبار نماینده محترم شهرستان گرمی و انگوت و نیز 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی برای تکمیل زندان گرمی، از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

وی افزود: همچنین در این جلسه مبلغ 3 میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر ساختمان توسعه حل اختلاف بخش انگوت از طریق مشارکت گروه جهادی و 2 میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز ساختمان دادگستری گرمی از طریق معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه اختصاص می یابد.