مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل با اشاره به نقش مهم و راهبردي آموزش در افزایش دانش و مهارت، از تحقق 193 درصدی اجرای شاخص برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه شاغلین واحدهای تولیدی در سال 1401 خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علایی در جلسه کارگروه آموزش، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور افزایش دانش و بهره‌وری، شرکت شهرک‌هاي صنعتي نگاه ويژه‌اي به بحث آموزش شاغلین واحدهای تولیدی دارد که به همین منظور، نیازهای سالیانه این واحدها احصاء و نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل با بیان اینکه اهداف در نظر گرفته شده در سال 1401، برگزاری 27 دوره آموزشی بوده است، ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده، 52 دوره آموزشی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان برای واحدهای تولیدی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این دوره‌ها، 1342 نفر از واحدهای تولیدی موفق به حضور و کسب گواهینامه شرکت در دوره آموزشی شده‌اند.

علایی این دوره‌های آموزشی را با سرفصل‌هاي متنوع در زمينه ارتقاء مهارت شاغلين، موضوعات مديريتي و منابع انساني، توسعه بازار و کارآفريني برشمرد که همه واحدهای تولیدی داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی این آمادگی را دارد تا به توجه به نیازهای آموزشی واحدهای تولیدی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی در همان محل این واحدها اقدام کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبیل ابراز امیدواری کرد با اقدامات مناسب و فرهنگ سازی‌های لازم، مقوله آموزش در ميان صنعتگران نهادينه شود تا واحدهای صنعتی با افزایش دانش و تکنولوژی خود بتوانند کيفيت توليد و کارايي کارکنان را ارتقاء دهند تا شاهد رونق بيش از پيش توليد و صنعت استان باشيم.