روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از تجهیزپاسگاه ویژه منابع طبیعی ابی بیگلو به لوازم انفرادی حفاظتی خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل طی مراسمی با حضور مدیر کل و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان لوازم انفرادی تهیه شده توسط بسیج سازندگی استان اردبیل به منظور استفاده در پاسگاه ویژه منابع طبیعی آبی بیگلو تحویل نیروهای حفاظتی این پاسگاه گردید.