درمراسمی از تعدادی نانوایان شهرستان اردبیل که خدمات دهی مناسب و نان باکیفیت به مردم ارائه کردند تجلیل شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سید محمد اعتماد اعجازی فرماندار اردبیل در این مراسم اظهار کرد: یکی ازاولویت اساسی درشهرستان ارتقای کیفیت نان و دسترسی راحت مردم به نان است ودراین راستا نانوایان موفق مورد تشویق قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه بابرنامه ریزی های انجام شده وافزایش ساعات پخت نان درشهرستان از تشکیل صف های طولانی درنانوایی های شهرستان کاسته شده و به حالت عادی بازگشته است.

وی بر لزوم رقابت در نانوایی ها برای ارتقای کیفیت نان درشهرستان اردبیل تاکید کرد وگفت: تهیه آرد باکیفیت برای پخت نان باکیفیت درشهرستان مبنای کار قرار گرفته است.

فرماندار اردبیل بیان کرد:باتوجه به روزهای آخرسال وفرارسیدن تعطیلات نوروزی وحضور گردشگران درشهرستان اردبیل برای تامین نان گردشگران ودسترسی راحت گردشگران ومردم به نان تمهیدات لازم درشهرستان دیده شده است.

اعتماد اعجازی بیان کرد: نظارت برنانوایی ها هم درشهرستان به طور مداوم انجام می شود وبانانوایان متخلف توسط دستگاه های مربوطه برخورد و نانوایان موفق هم تشویق می شوند.