رییس کل دادگستری استان اردبیل به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد با قید فوریت، با هماهنگی بازرسی های استان های همسایه، موضوع سدسازی های مشکل آفرین کشور ترکیه را از طریق وزارت امور خارجه و حتی شورای امنیت ملی پیگیری کنند.

به گزارش انعکاس اردبیل، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان گفت: حسب گزارش دستگاه های ذیربط در مورد میزان منابع آبی موجود در پشت سدهای استان و نوع و نحوه کشت در حوزه کشاورزی استان ، 93% منابع آبی استان صرف کشاورزی می شود که باید به سمت کشت محصولات استراتژیک و مطابق با الگوی کشت ارائه شده از جانب متولیان امر سوق داده شود.

کثیرلو با اشاره به کاهش آبهای زیر زمینی ( حسب گزارش مراجع ذیصلاح) در سطح استان بالاخص در دشت اردبیل و لزوم اصلاح شبکه توزیع برای مصارف مختلف ، افزود : وجود چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز در هیچ نقطه از استان قابل قبول نبوده و روسا و دادستان های کلیه حوزه های قضایی در این مورد ورود جدی نمایند و در این مورد هیچ کوتاهی از هیچ مسئولی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به کاهش ورودی رود آراز از جانب کشور ترکیه و لزوم پیشگیری از وقوع بحران آبی در منطقه شمال غرب کشور به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد با قید فوریت، با هماهنگی بازرسی های استان های همسایه(آذربایجان های شرقی و غربی) و پس از بررسی جامع و جمع آوری دلایل و مدارک از ارگان های ذیربط، موضوع سدسازی های مشکل آفرین کشور فوق الذکر را از طریق وزارت امور خارجه و حتی شورای امنیت ملی پیگیری نمایند.

مقام عالی قضایی استان ضمن اشاره به نقش حمایتی دستگاه قضایی استان از اقدامات قانون دستگاه ها افزود: دستگاه ها نباید به بهانه های مختلف ، منتظر اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود از جانب تشکیلات قضایی استان باشند چرا که وظیفه تشکیلات قضایی حمایت قضایی از دستگاه هاست نه اقدام به وظایف ذاتی آن‌ها.

بررسی وضعیت آب در سال جاری، ارائه گزارش وضعیت انشعابات غیر مجاز توسط آب و فاضلاب و وضعیت چاه های غیر مجاز در استان توسط شرکت آب منطقه ای و بحث و تبادل نظر در مورد موضوع از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.