مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل بر تکمیل ساختمان دولت در سرعین تاکید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جلسه بررسی علل تاخیر در تکمیل پروژه ساختمان دولت سرعین با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان، میرعامل شرکت آب منطقه‌‌ای و فرماندار شهرستان سرعین در اداره کل دیوان محاسبات اردبیل برگزار شد.

در این جلسه عقیل شکری مدیرکل دیوان محاسبات ضمن انتقاد از توقف و تاخیر در تکمیل پروژه ساختمان دولت، اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه متولی در اسرع وقت با برنامه ریزی مناسب نسبت به تکمیل و بهره برداری از این پروژه اقدام نماید.

وی افزود: تأخیر در پروژه، علاوه بر هدر دادن بیت المال و استفاده نامطلوب از منابع محدود، موجب خواهد شد تا مردم از منافع پروژه دیرتر برخوردار شوند که این مهم اهمیت و ارزش زمان را در اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد.

در این جلسه مقرر گردید که شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید.