رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در جلسه رسمی از تصویب نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل خبر داد و گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری اردبیل در حدود ۲ هزار میلیارد تومان با نگاه آینده نگری و توسعه و عمرانی شهر توسط اعضای شورای شهر تصویب و مجوز آن برای اجرا به شهرداری صادر شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جواد انصاری ضمن تقدیر و تشکر از تمامی روسای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر در بحث بررسی تک تک ردیفهای اعتبار برای توسعه و عمران همه جانبه شهر گفت:امیدواریم باتصویب ۲ هزار میلیارد تومانی بودجه شهرداری برای سال ۱۴۰۲ شهرداری را ملزم به عملیات عمرانی بیشتر و شاهد خدمات ارزنده و ارزشمند برای شهروندان فهمیم اردبیل باشیم.

وی با بیان اینکه در طول یک ماه گذشته طی جلسات فشرده دو شیفته، بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل با حضور معاونین و مدیران مناطق شهرداری به صورت کارشناسی و دقیق بررسی شد؛ گفت: در نهایت مجوز لایحه بودجه ۲هزار میلیاردی شهرداری جهت اجرا صادر شد.

رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه اردبیل در سال ۲۰۲۳ پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو و یک سری برنامه های ویژه برگزار خواهد شد؛افزود: در بودجه سال آتی، فروش مایملک شهرداری را کاهش دادیم و سعی کردیم درآمد مناطق را افزایش دهیم که این یکی از نقاط قوت بودجه بوده است.

رئیس شورای شهر اردبیل عنوان کرد: مهمترین مباحث که در تصویب بودجه مورد نظر قرار گرفته است، بهبود خدمات شهری، الکترونیکی کردن خدمات، توسعه مناطق کم برخوردار،ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه عمرانی شهر و دیگر مسائل شهری است .

وی ادامه داد : در حوزه بهسازی رودخانه بالیخلی چای بودجه مصوب ۵۰ میلیارد تومن در نظر گرفته شده و برای مناطق ۴ و ۵ بودجه مناسبی برای آسفالت به همراه جذب اعتبار ملی برای خرید قیر مصوب شد تا شاهد هیچگونه کوچه خاکی در معابر نباشیم.