عضو شورای شهر اردبیل گفت: بودجه ۱۴۰۲ بر اساس نیاز واقعی مناطق با رویکرد عدالت محوری تصویب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهزاد عباس زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در جلسه رسمی شورای شهر در خصوص لایحه تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل گفت: خوشبختانه بعد از چندین جلسه متوالی، بودجه شهرداری اردبیل با تمام جزییات ردیف به ردیف و لایه به لایه با حضور تمامی اعضای شورای شهر و مدیران مناطق و سازمانها بررسی و در نهایت بودجه دو هزار میلیارد تومانی شهرداری اردبیل مصوب شد.

عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه بودجه پیشنهادی شهرداری ۱۹۰۰ میلیارد تومان بود و شورای شهر نیز با ۵ درصد افزایش که این ۵ درصد صرفاً برای حوزه عمرانی است، سقف بودجه را به 2 هزار میلیارد تومان مصوب کرد؛ افزود: در بودجه سال آتی رویکرد عدالت محوری و توانمندسازی محلات کم برخوردار مورد توجه قرار گرفت.

عباس زاده با تاکید بر توسعه شهر بصورت منطقه محوری،تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس نیازهای محلات مصوب شده تا تمام اقشار و مناطق از خدمات شهری بهره مند شود.

وی با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل بیان کرد: سهم بودجه عمرانی ۶۳ درصد و بودجه جاری ۳۷ درصد است.

عباس زاده همچنین تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۲شهرداری براساس نیازهای واقعی مناطق با نگاه به توسعه و رشد اردبیل گام به گام مورد ارزیابی بررسی شد.

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گزاری شورای اسلامی شهر اردبیل اظهار کرد: در سال جاری در حوزه سرمایه گذاری شاهد اتفاقات ارزشمند و بزرگی بودیم که در سال ۱۴۰۲ نیز با نگاه ویژه به این موضوع به دنبال افزایش درآمد پایدار برای شهر خواهیم بود و امیدواریم با تصویب بودجه بتوانیم خدماتی شایسته و در شان شهروندان ارایه کنیم.