با حضور کارشناسان خبره مرکز بهداشت، کارگاه‌های آموزشی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع بیماری‌های شایع زنان در فرهنگسرای اصلانیان برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، اباصلت ابراهیمی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل گفت: زنان نقش بسیار مهمی را در خانواده و جامعه ایفا می کنند که برای برقراری و تداوم این نقش بزرگ، سلامت جسم و روح بانوان از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.

اباصلت ابراهیمی در ادامه افزود: بانوان محله حسن آباد قبل از ظهر روز سه‌شنبه مخاطبین این کارگاه بودند که در رابطه با بیماری های شایع زنان و راه درمان و پیشگیری از این بیماری ها تبادل نظر صورت گرفت و راه حل هایی توسط کادر محترم بهداشت و درمان حضورشان ارائه گردید.

ابراهیمی در پایان افزود: در رابطه با سیاست‌های جمعیتی و فرزند آوری سالم نیز تراکت هایی پخش شد که مورد استقبال مراجعین قرار گرفت و در صورت استقبال همشهریان از این طرح امیدواریم بتوانیم هر هفته شاهد چنین کارگاه های تأثیر گذاری باشیم.