دوره نمایشنامه نویسی و فن بیان به همت معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در شهرستان نیر برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، به منظور ارتقای سطح دانش هنرمندان شهرستان شهرستان نیر، کارگاه آموزش «نمایشنامه نویسی و بازیگری» با هماهنگی معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توسط استاد داور فرمانی در مجتمع فرهنگی و هنری الغدیر نیر برای علاقه مندان به ویژه هنرمندان این شهرستان برگزار گردید.