مسئول کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل گفت: دو دوره مربیگری در شهرهای خلخال و مشگین شهر استان اردبیل در حال برگزاری است.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجاد پارسی مسئول کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل از برگزاری دو دوره مربیگری فوتسال سطح یک ایران در شهرستان مشگین شهر به مدرسی شاکر و دوره مربیگری فوتبال سطح D در شهرستان خلخال با مدرسی مهدی نوروزی خبر داد.

این دوره ها با حضور ۴۰ نفر از مربیان فعال و بومی در حال برگزاری می باشد.

در پایان این دوره مربیانی که در آزمون عملی و تئوری نمره مدنظر را دریافت نمایند  مدارک مربیگری مربوطه را دریافت می کنند.