آئین تحلیف و اعطای پروانه پایه یک تعداد ۷۱ نفر از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه ورودی ۱۳۹۸ با حضور مسئولان قضایی استان برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، یوسف خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تبیین و تشریح اهمیت رسالت کار وکالت اظهار داشت: نهاد وکالت نهادی مقدس و نزدیکترین نهاد به قوه قضاییه است و ارتباط تنگاتنگی برای تحقق عدالت در جامعه دارد لذا رعایت احترام متقابل شان جایگاه محاکم و وکلاء به منظور تحکیم تعامل و هم اندیشی برای تحقق عدالت و نیز صدور آرای متقن بسبار ضروری است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری با بیان برخی از اتتظارات از وکلاء تصریح کرد: مطالعه خوب پرونده و ورود عالمانه به پرونده مسلما در کمک به نتیجه عادلانه بسیار موثر است . همچنین انتظار می رود تا وکلاء در خصوص پرونده هایی که وکالت تسخیری دارند همچون سایر پرونده نسبت به مطالعه اینگونه پرونده ها و دفاع از موکل تمام اهتمام خود را بکار ببندد.

وی با مهم شمردن برخی از پرونده ها که جنبه عمومی داشته و در جامعه تاًثیر گذار است ، مثل پرونده های مربوط به خانواده و طلاق، اتتظار می رود وکلاء در اینگونه پرونده با رویکرد ایجاد صلح و آشتی در بین خانواده ها اقدام نمایند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به لزوم رعایت شان دادگاه و وکیل تصریح کرد در خصوص پرونده های که اعتراض به رای داده می شود ضروری است اعتراض با رعایت جایگاه و با مستندات علمی ارایه شود و نیز بر رعایت احترام متقابل بین وکلای طرفین و تذکر به موکل ها به منظور پرهیز از هرگونه بی احترامی به وکلای طرف مقابل تاکید نمود.

وی در پایان بر رعایت قوانین و مقررات و شان و جایگاه وکالت و نیز لزوم مراقبت و رعایت رفتار بر مبنای احکام و شرع اسلامی تاکید کرد.